slot pg for Dummies

711 BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbinden zich ertoe om, in dat geval, de Speler by means of de Site op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Dit gebeurt by using een pop-up op de Web-site bij de eerstvolgende aanmelding na de wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Je registratie is geweigerd. Je kan bij ons geen account aanmaken. Neem contact op met de klantenservice indien je vragen hebt.

de toegang van andere Spelers tot de Website en de spelen niet te beperken, onrechtmatig toe te eigenen of te verbieden, doorway middel van welke technique of instrument dan ook;

Klantenservice: de verzameling van communicatiemiddelen binnen 711 BV waarbij de Speler satisfied vragen of problemen telefonisch en elektronisch terecht kan.

Als 711 BV vermoedt dat een Speler niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal 711 BV het ingezette geld en de eventuele winst die op de Spelersrekening werd bijgeschreven blokkeren totdat de Speler het onweerlegbare bewijs heeft geleverd wel de minimumleeftijd te hebben om te spelen.

Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden. In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal 711 BV alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven.

In het geval dat het Gebruikers- en Spelersaccount doorway 711 BV werd afgesloten vanwege het niet naleven van de Overeenkomst, zal de Speler by using een e-mail naar het emailadres dat de Speler heeft opgegeven bij zijn inschrijving, hiervan op de hoogte worden gebracht.

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang de gebruikte betaalmethode, doorway de financial institution of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht.

711 BV kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Speler is verplicht zich vooraf bij zijn financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten die kunnen worden aangerekend.

Wil je liever op de hoogte blijven about welke promoties er actief zijn en welke promoties je mag verwachten? Bezoek dan zeker onze promoties pagina en schrijf je in voor onze promotionele mails!

De Speler erkent en gaat akkoord slot wallets achieved het feit dat 711 BV de Web-site, de Overeenkomst of alle of een deel van de spelen kan overdragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Speler.

Er is een probleem gevonden. Gelieve te controleren of je alle informatie proper hebt ingevuld. Indienen Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Daarnaast moet de Speler aangeven of de Speler promotionele e-mails en/of sms’en  wenst te ontvangen.

Na het voltooien van de eerste storting wordt een validatie mail gestuurd naar het opgegeven emailadres. De Speler moet op deze link klikken om het registratieproces af te ronden en het Gebruikersaccount te activeren. De Speler heeft toegang tot de kansspelen op de Website.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “slot pg for Dummies”

Leave a Reply

Gravatar